In een park is het tij­dens war­me peri­o­den koe­ler dan in het dicht-bebouw­de cen­trum van een stad. Er zijn ver­schil­len geme­ten tot meer dan 5 ºC. Het effect van scha­duw is het grootst: het beperkt de opwar­ming van de lucht en leidt tot een sterk ver­be­terd gevoel van ther­misch com­fort door de lage­re stra­lings­tem­pe­ra­tuur onder bomen.