De cri­mi­na­li­teit in groe­ne wij­ken is lager en bewo­ners voe­len zich vei­li­ger dan in wij­ken zon­der groen.