In een expe­ri­men­te­le stu­die in de werk­om­ge­ving had­den werk­ne­mers met zicht op plan­ten 19% min­der tijd nodig voor een con­cen­tra­tie­test dan dege­nen in de ruim­te zon­der zicht op plan­ten.