Tij­dens war­me peri­o­den voe­len men­sen zich in een groe­ne omge­ving com­for­ta­be­ler.