Uit enquê­te-onder­zoek blijkt dat men­sen zich tij­dens war­me peri­o­den in een groe­ne omge­ving com­for­ta­be­ler voe­len.