Met vol­doen­de licht en water nemen plan­ten CO2 uit de lucht op en ver­la­gen zo het CO2-gehal­te. Bij een proef met plan­ten in klas­lo­ka­len wer­den 10 tot 20% lage­re CO2-con­cen­tra­ties geme­ten t.o.v. loka­len zon­der plan­ten.