Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2-gehalte. Bij een proef met planten in klaslokalen werden 10 tot 20% lagere CO2-concentraties gemeten t.o.v. lokalen zonder planten.