Een transformatie naar duurzame voedselproductie in de stad vereist een beter circulair nutriëntenbeheer. Stedelijk organisch afval bevat relevante nutriënten en organisch materiaal, maar momenteel wordt slechts 4% van de stikstof (N) en fosfor (P) in stedelijke bronnen gerecycled. Een van de recyclingmethoden is het composteren van stedelijk afval voor de stedelijke tuinbouw. In deze studie zijn zeven compostsoorten gekarakteristeerd van verschillende stedelijke afvalstromen.