Patiënten die hun chemotherapie in een groene chemotuin hebben ondergaan beoordelen de ruimte als meer comfortabel dan patiënten die hun chemotherapie in het ziekenhuis hebben ondergaan. Ze vinden bijvoorbeeld de temperatuur en de luchtkwaliteit beter.