Patiënten die hun chemotherapie ondergaan in de chemotuin ervaren iets meer positieve en restoratieve gevoelens dan patiënten die hun chemotherapie binnen ondergaan.