Een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne bui­ten­ruim­te kan ervoor zor­gen dat werk­ne­mers tij­dens pau­zes vaker even naar bui­ten gaan voor een (kor­te) wan­de­ling.