Met name voor jon­gens in de basis­school­leef­tijd gaat groen in de woon­om­ge­ving gepaard met meer lichaams­be­we­ging, voor­al in de vorm van bui­ten spe­len. De ouders rap­por­te­ren ook een bete­re gezond­heid van alle kin­de­ren naar­ma­te ze meer bui­ten spe­len.