Met name voor jongens in de basisschoolleeftijd gaat groen in de woonomgeving gepaard met meer lichaamsbeweging, vooral in de vorm van buiten spelen. De ouders rapporteren ook een betere gezondheid van alle kinderen naarmate ze meer buiten spelen.