Bomen zijn door hun omvang en volume het meest effectief; een gemiddelde stadsboom vangt jaarlijks 100 gram fijnstof af. Dat komt overeen met de fijnstofproductie van 5500 autokilometers. Aandachtspunten zijn wel dat groen de doorstroming van lucht niet teveel mag belemmeren, want anders gaat het verbeterend effect op de luchtkwaliteit te niet.