Bomen zijn door hun omvang en volu­me het meest effec­tief; een gemid­del­de stads­boom vangt jaar­lijks 100 gram fijn­stof af. Dat komt over­een met de fijn­stof­pro­duc­tie van 5500 auto­ki­lo­me­ters. Aan­dachts­pun­ten zijn wel dat groen de door­stro­ming van lucht niet teveel mag belem­me­ren, want anders gaat het ver­be­te­rend effect op de lucht­kwa­li­teit te niet.