Groen kan op indu­strie­ter­rei­nen en woon­wij­ken soms ook wor­den inge­zet voor bio­lo­gi­sche rei­ni­ging van vrij­ko­mend afval­wa­ter in helofy­ten­fil­ters. Deze func­tie kan wor­den gecom­bi­neerd met opvang van piek­bui­en.