Binnengroen kan gebruikt worden om de luchtkwaliteit in scholen en gezondheidsinstellingen te verbeteren. Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2-gehalte.