Bin­nen­groen kan gebruikt wor­den om de lucht­kwa­li­teit in scho­len en gezond­heids­in­stel­lin­gen te ver­be­te­ren. Met vol­doen­de licht en water nemen plan­ten CO2 uit de lucht op en ver­la­gen zo het CO2-gehal­te.