Voor groen­be­heer­ders is infor­ma­tie over de kos­ten en baten van bij­vrien­de­lijk beheer op een rij gezet. In veel geval­len is bij­vrien­de­lijk beheer niet duur­der of zelfs goed­ko­per dan regu­lier beheer.