In woon­om­ge­vin­gen met meer natuur­lij­ke ele­men­ten, zoals groen of water, heb­ben bewo­ners min­der vaak last van angst­stoor­nis­sen dan in woon­om­ge­vin­gen die wei­nig natuur­lij­ke ele­men­ten bevat­ten.