Stedelijke groene ruimten kunnen de menselijke gezondheid en het welzijn verbeteren. Groene ruimten kunnen echter ook allergene pollen uitstoten en deze kunnen astma, allergische aandoeningen en infecties van de luchtwegen veroorzaken. Hoe allergierisico’s in groene ruimten kunnen worden gewijzigd door milieuveranderingen is nog steeds niet algemeen begrepen. Deze studie analyseerde de boominventarisatiegegevens van 18 stedelijke groenzones (5940 bomen; 278 taxa; 93 ha) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België.