Groen in de stad vermindert de benodigde afvoercapaciteit van het riool, doordat in groengebieden de neerslag (grotendeels)
in de bodem weg kan zakken en doordat een klein deel van de opgevangen neerslag weer verdampt vanaf het oppervlak van het groen.