Groen in de stad ver­min­dert de beno­dig­de afvoer­ca­pa­ci­teit van het riool, door­dat in groen­ge­bie­den de neer­slag (gro­ten­deels)
in de bodem weg kan zak­ken en door­dat een klein deel van de opge­van­gen neer­slag weer ver­dampt van­af het opper­vlak van het groen.