Dich­te groe­nele­men­ten kun­nen benut wor­den om ver­vui­ling, bijv. door druk­ke ver­keers­stro­men op bedrij­ven­ter­rei­nen, af te scher­men van naast­lig­gen­de woon­wij­ken en kwets­ba­re gebou­wen als scho­len en zie­ken­hui­zen.