Dichte groenelementen kunnen benut worden om vervuiling, bijv. door drukke verkeersstromen op bedrijventerreinen, af te schermen van naastliggende woonwijken en kwetsbare gebouwen als scholen en ziekenhuizen.