Kin­de­ren met ADHD kun­nen zich na een wan­de­ling in een stads­park beter con­cen­tre­ren dan na een even lan­ge wan­de­ling door een woon­buurt of het stads­cen­trum. Een groe­ne omge­ving in de wijk leidt tot ca. 10% min­der voor­schrij­ving van ADHD-medi­cij­nen aan kin­de­ren (geldt niet in ‘dure’ wij­ken).