Een van de ernstigste klimaatrisico’s die naar verwachting alle steden kan treffen, houdt verband met stormwater. Deze studie presenteert een holistische en dynamische planningsmethode – de Extreme Weather Layer (EWL) – die het mogelijk maakt het effect te analyseren van een enkele ontwikkeling (bijvoorbeeld het verharden van een grindparkeerplaats met asfalt of het veranderen van een stuk stedelijk groen in een winkelcentrum) op de prestaties van het stedelijk afwateringssysteem en daarmee op het overstromingsrisico van het hele stroomgebied.