Groen van en voor de maatschappij'

Het project ‘ Groen van en voor de maatschappij’ is een van de laatste projecten die met financiering via de KIGO-regeling van het ministerie van EZ tot stand kwamen. Doel van het project was om kennis over de positieve effecten van groen uit de omgevingspsychologie te integreren in het groene onderwijs.
Aanleiding van het project, was het uitgangspunt dat mensen door drukke levens, technologische ontwikkelingen en de digitalisering van de samenleving steeds verder af staan van de natuurlijke omgeving die ons land te bieden heeft. Natuur en landschap zijn een steeds kleiner deel gaan uitmaken van ons leven en de positieve effecten van de natuurlijke omgeving worden steeds minder ervaren. Groen draagt echter op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan de kwaliteit van leven.
Professionals op verschillende niveaus zijn hier in hun dagelijkse praktijk al mee bezig, maar het onderwijs is nog te weinig betrokken bij deze ontwikkeling. Het onderwijs dient ook in haar onderwijsprogramma’s aandacht te hebben voor de maatschappelijke waarde van groen zodat zij de vakbekwame professionals af kunnen leveren waar in de beroepspraktijk vraag naar is.
Onderwijs beter laten aansluiten
In het project hebben onderwijs, ondernemers, onderzoek en omgeving samengewerkt aan het verzamelen en ontsluiten van kennis op het gebied van omgevingspsychologie om zo het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk. Dit heeft onder meer geresulteerd in het naslagwerk ‘Buiten beter, beter buiten’. Voor het onderwijs is een Wikitool gemaakt. Tijdens de projectperiode zijn verschillende pilotprojecten uitgevoerd waarin professionals uit de beroepspraktijk, zorginstellingen, scholen en gemeenten hebben samengewerkt met docenten en studenten.
 
Bron: Groen Kennisnet