Klimaatbestendig groen in de openbare ruimte: van ambitie naar uitvoering!

Het succes van de kennisdagen van vorig jaar vraagt om een vervolg, want het realiseren van groene ambities blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig en de behoefte aan kennis is groot. Woensdag 31 oktober as. organiseert onze Charta deelnemer Van Den Berk Boomkwekerijen daarom, samen met Den Ouden Groep, opnieuw een kennisdag met een inhoudelijk sterk programma. Voorlopers in het vak zullen de deelnemers handvatten geven voor het realiseren van klimaatbestendig groen in de openbare ruimte en daarbij gebruik maken van praktijkvoorbeelden. Samenwerking in de keten is de rode draad van deze dag. Voor meer informatie en aanmelden zie:  https://www.vdberk.nl/kennisdag