Zeven Gro­nin­ger stads­wij­ken rijk aan natuur

De Gro­nin­ger wij­ken Sel­wer­der­hof, Drie­lan­den, Reit­diep Zer­ni­ke, Stads­park, Pic­ca­rd­thof, de Hun­ze en het Hoorn­se Meer zijn de ‘rijk­ste’ gebie­den op het gebied van Stads­na­tuur
Dat blijkt uit de weten­schap­pe­lij­ke moni­to­ring van de stads­na­tuur gedu­ren­de zeven jaar door een groep eco­lo­gen. Zij heb­ben metin­gen gedaan naar wat er alle­maal leeft in de stad en waar. Voor het eerst is er een com­pleet beeld gevormd wel­ke soor­ten plan­ten en bees­ten er in de stad voor­ko­men en in wel­ke buurt ze zich bevin­den.
Zo zijn die­ren als de blau­we hei­kik­ker, de paar­se mor­gen­ster en de libel­le groe­ne gla­zen­ma­ker (foto) in de stad te vin­den. Deze soor­ten komen zel­den voor in ste­de­lijk gebied.
Bron: dvhn.nl