Meer vlin­ders in je tuin? Plant een vlin­der­struik

In augus­tus is het vol­op zomer en met een beet­je geluk kun je elke dag tot ’s avonds laat bui­ten zijn. De tuin staat vol­op in bloei en veel bloe­men geven heer­lij­ke geu­ren. Een van de meest aan­trek­ke­lij­ke plan­ten in de zomer­tuin is de vlin­der­struik. Niet alleen van­we­ge de indruk­wek­ken­de bloem­tros­sen maar ook omdat de plant als een mag­neet is voor vlin­ders!
Zet de Tuin­plant van de Maand augus­tus daar­om in het zon­ne­tje en geniet van kleur, fleur en vro­lijk geflad­der.
Aan­trek­kings­kracht
De vlin­der­struik (Buddle­ja) is een beto­ve­ren­de ver­schij­ning met opval­len­de bloem­tros­sen die per soort vari­ë­ren van 10 tot 30 cm leng­te. Ook is er een ver­schei­den­heid aan kleur: wit, roze, blauw, lila en diep­paars. De bloem­tros­sen en door­drin­gen­de geur heb­ben een enor­me aan­trek­kings­kracht op vlin­ders en honing­bij­en. Ze doen zich tegoed aan heer­lij­ke nec­tar. Dat levert een leven­dig schouw­spel op!
Mak­ke­lijk
Omdat de vlin­der­struik bloeit van­af de nazo­mer is de maand augus­tus een uit­ste­kend moment om de struik te plan­ten. Zet ‘em op een zon­ni­ge plek­je en geef ver­vol­gens flink water. Tij­dens de bloei geef je regel­ma­tig water en wat plan­ten­voe­ding. De belo­ning is een extra rij­ke bloei!
Bal­kon en ter­ras
Voor bloe­men- en vlin­der­lief­heb­bers zon­der tuin is er goed nieuws. Er zijn ook dwerg­soor­ten van de vlin­der­struik die pri­ma in pot­ten en bak­ken geplant kun­nen wor­den. Ook het bal­kon of ter­ras wordt zo een waar vlin­der­pa­ra­dijs!
Bron: nieuwsbode-heuvelrug.nl