Berichten

Inwoners van de provincie Utrecht en recreanten die meer willen weten over de verschillende landschappen in de provincie, kunnen vanaf nu de publicatie Utrechtse Landschappen raadplegen. In het boekje Utrechtse Landschappen worden vragen beantwoord als: Waarom is dit landschap zo open? Hoe is deze heuvel ontstaan? Wat was deze toren vroeger?

In 64 pagina’s is de ontstaansgeschiedenis van de zes Utrechtse landschappen Eemland, het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, het Rivierengebied, de Gelderse Vallei en de Waterlinies opgetekend. De provincie Utrecht is klein, maar heeft door haar bijzondere ligging prachtige, afwisselende landschappen.

Landschappen in stand houden
“Ondanks de grote druk om huizen te bouwen of bedrijventerreinen aan te leggen, slagen we er met elkaar in om deze landschappen in stand te houden, of zelfs mooier te maken,” zegt gedeputeerde Bart Krol (Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied) in het voorwoord. “Gemeenten, waterschappen, agrariërs en natuurbeheerders werken hierin samen, en ook de provincie draagt haar steentje bij. Dankzij deze gezamenlijke inspanning blijven onze landschappen van hoge kwaliteit.”

De informatie in Utrechtse Landschappen is afkomstig uit de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, waarin de provincie alle gegevens over de landschappen –beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden etc. – verzamelde, met als doel de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. De kwaliteitsgids wordt als richtsnoer en inspiratiebron gebruikt door professionals die werkzaam zijn in het landschap om plannen en projecten verder te helpen. De publicatie Utrechtse Landschappen is een selectie daarvan, geschikt voor het brede publiek.

Meer informatie 
De kwaliteitsgids vindt u op povincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids. U kunt de publicatie bestellen via kwaliteitsgids@provincie-utrecht.nl.

Het warme weer van de laatste dagen geeft Wageningse onderzoekers de gelegenheid het stadsklimaat van de binnenstad in kaart te brengen. Tot vrijdag monitoren twee bakfietsen het lokale microklimaat om de relatie met de temperatuurbeleving van de bewoners en bezoekers in kaart te brengen.

Medewerkers en studenten van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, constateren dat de mensen in de verschillende Utrechtse wijken het weer van de afgelopen dagen merendeels als comfortabel ervaren. Maar sommigen vinden luchttemperaturen tot 30 graden en gevoelstemperaturen tot 40 graden gewoon te heet.

Inrichting van stedelijke ruimte
Waarom de één het heet en de ander het wel lekker vindt, ligt onder andere aan de inrichting van de stedelijke ruimte. Om inzicht te krijgen in de invloed van verschillende inrichtingselementen, zoals groen, materialengebruik en water, zoals in grachten, op het microklimaat zijn twee onderzoeksgroepen van Wageningen University een meetcampagne begonnen. Daarin worden via interviews ook expliciet aan stadsbewoners vragen gesteld om inzicht te krijgen in hun beleving van de temperatuur.

7 graden verschil
De twee bakfietsen monitoren het microklimaat al sinds afgelopen zaterdag overdag en zelf ’s nachts. De langste continue meting liep van afgelopen maandagavond zes uur tot woensdagochtend half twee. Studenten van de Wageningse universiteit namen de nachtelijke fietsuren voor hun rekening. Het meetteam mat ‘s avonds meer dan 7 graden verschil tussen de Utrechtse binnenstad en het buitengebied. De meetcampagne is opgezet door de leerstoelgroepen Meteorologie en luchtkwaliteit en de groep Landschapsarchitectuur van Wageningen University.

Bron:
WUR

 

 

De afgelopen maanden is door gemeente Utrecht en bewoners gewerkt aan het wijkgroenplan Zuid, een wensenlijst van groene projecten afkomstig van bewoners. Zo leggen bewoners in Hoograven enkele moestuinen aan, het groene gebied rondom de singel krijgt een opknapbeurt, enkele straten worden opgefrist met nieuw groen en langs de kale Opaalweg komt een mooie parkstrook.

In Lunetten wordt de As Musketon in het centrum groener, zal een aantal stenige binnenterreinen worden opgeknapt en wordt een dam in het inundatiekanaal verwijderd zodat de doorstroming en daarmee de waterkwaliteit van het Lunettense water verbetert. Ook ontstaat zo een lange kanoroute en kunnen we volgend jaar bijna helemaal rondom Lunetten kanoën.

€ 2,2 miljoen extra voor groen
Binnen de Wijkgroenplannen maken wijkbewoners volop gebruik van de mogelijkheden om de groenvoorzieningen in hun woonomgeving uit te breiden of te verbeteren. Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. In deze Collegeperiode is vanuit het collegeprogramma “Groen, Open en Sociaal” jaarlijks € 2,2 miljoen extra ingezet voor een verdere versterking van het Groen in en om de stad en voor het uitvoeren van de wijkgroenplannen.

Wethouder: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid”
Mirjam de Rijk, wethouder Groen: “Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, en daarom investeert dit college een extra bedrag van € 420.000 per wijk om groene projecten mogelijk te maken. Om groen aan te leggen waar bewoners behoefte aan hebben, waar kinderen in kunnen spelen, bewoners zelf gekweekte tomaten kunnen plukken en waar ze kunnen picknicken in de zon. Er ligt hier een geweldig plan voor de wijk dat we samen met de wijkbewoners van Zuid hebben gemaakt. Ik ben trots op de samenwerking, en die houdt niet op bij dit plan. Ook bij de uitvoering en het beheer van de projecten zullen we als gemeente samen optrekken met de bewoners.”

Du
urzame groene stad
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Het eerste project in Hoograven wordt in november van dit jaar uitgevoerd met het planten van bomen aan de Opaalweg.

Bron:
Gemeente Utrecht
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.

De motie die D66 gisteren indiende in de Utrechtse gemeenteraad over participatie inzake de bomen aan de Utrechtse werven heeft net geen meerderheid gehaald. SP en GroenLinks steunden de motie.
De werven zijn in slechte staat en moeten hersteld worden en daarbij sneuvelen bomen.

De gemeente had een velvergunning aangevraagd, zonder eerst een participatietraject op te starten. Veel mensen die rond de grachten wonen, zijn bezorgd over de geplande bomenkap. D66-raadslid Arjan Kleuver: ”Ik begrijp die zorg. De gemeente heeft niet bepaald een vlekkeloze reputatie als het gaat om het kappen van bomen. Met onze motie wilden wij ervoor zorgen dat áls je niet aan het kappen van bomen zou ontkomen, daarover overeenstemming is tussen gemeente en bewoners. Nu de motie geen meerderheid heeft in de gemeenteraad, vrees ik dat het wantrouwen zal blijven bestaan; een slechte zaak”.

Op 6 april ’10 vond er een voorlichtingsavond plaats in het Trianon, waarbij wethouder De Bondt en diverse bewoners aanwezig waren. De ontevredenheid over de gang van zaken was daar overduidelijk.

Lees het volledige bericht »

Bron:
D66 Utrecht