Richtlijnen gebruik logo De Groene Stad

Het logo van de Groene Stad kunt u bij ons opvragen als u dat wilt gebruiken in uw eigen communicatie. Op uw website of briefpapier bijvoorbeeld, maar ook op brochures of andere communicatiedragers.

Daarmee laat u aan uw commerciële en andere relaties zien dat u niet alleen een professionele, maar ook een maatschappelijk betrokken organisatie bent.

De Groene stad houdt zich bezig met het informeren en stimuleren van de belangstelling voor groen bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Doel is draagvlak te scheppen voor een grotere, meer doordachte inzet van groen in de openbare ruimte, op bedrijventerreinen en rond bedrijven zelf.

Uiteraard willen we als Groene Stad het gebruik van het logo niet vrijgeven aan iedereen. De organisaties die De Groene Stad steunen zijn LTO en Anthos. De leden van deze organisaties hebben een streepje voor als het gaat om toestemming voor het gebruik van het logo. Maar ook niet-leden kunnen een verzoek indienen bij het bestuur voor het gebruik van het Groene Stad logo.

Wel willen wij dat alle gebruikers zich aan de voorschriften zoals in het logomanual staan, houden. Hiervoor sturen wij bij het logo een logohandboekje mee. Daarin staan gegevens over toepassingen, formaten, kleurgebruik enz.

Als u het Groene Stad logo wilt gaan gebruiken, kunt u een mail (info@degroenestad.nl) aan ons toesturen met daarin vermeld uw bedrijfsnaam, of u lid bent van één van de drie genoemde organisaties en waar u het logo voor wilt gaan gebruiken.