De ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het toepassen van bomen in de verstedelijkte omgeving

Een real time inzichtelijk systeem dat voor alle betrokken partijen in het stedelijk groen ingezet kan worden.

drs. M(arc).B.M. Ravesloot

marc.ravesloot@wur.nl

Wageningen Research Agrosysteemkunde

Overig betrokken instanties/partners

Stichting De Groene Stad

Groen Als Een Service

De Eijk Groep

Boomkwekerij M van den Oever

Yookr B.V.

Hoveniersbedrijf  Hoefakker

Gemeenten: Leeuwarden, Weert, Den Haag & Rotterdam