Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad

Jelle Hiemstra

Wageningen Universiteit & Research

1 januari 2019- 31 december 2023

Overig betrokken instanties/partners

Hogeschool van Amsterdam (mede-uitvoerder onderzoek)
Stadswerk (penvoerder)
Hogeschool van Hall-Larenstein (inzet studenten)
Stichting De Groene Stad, Anthos, VHG
Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Meppel
Floriade  Expo 2022 Almere