Groene Steden Wereldwijd

Hier vindt u een overzicht van internationale Green Cities initiatieven. Het streven is om op internationaal gebied intensiever te gaan samenwerken aan een verdere vergroening van steden en infrastructuur. De communicatieve drager daarvoor is het concept The Green City. Als de huidige trend van verstedelijking zal doorzetten zal in 2050 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Daarnaast vervult The Green City een belangrijke netwerkfunctie. Als netwerkorganisatie stimuleert The Green City kennis- en informatie uitwisseling met kennisontwikkeling en verdieping als doel.

 

Andere groene initiatieven