Groene ondernemers kunnen meer doen aan lokale belangenbehartiging

De Groene Stad, een initiatief van de Stichting iVerde, stelt zich ten doel de waardering voor ‘openbaar groen’ in Nederland te bevorderen. De initiatiefnemers van de Stichting iVerde zijn LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten, Anthos en Branchevereniging VHG. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de producenten van groenproducten, de handelsbedrijven en de hoveniers- en groenvoorzienersbedrijven.

Doelstelling van de Groene Stad is onder meer het verhogen van de prioriteit van groenvoorziening en groenonderhoud in de besluitvormingsprocessen van overheden, vooral ook gemeenten. Het openbare groen staat op dit moment stevig onder druk. Gesteld voor de noodzaak van bezuinigingen kiezen gemeenten, in de afweging met andere prioriteiten, maar al te vaak voor (verdere) versobering van het openbare groen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat groen meer is dan decoratie. Afbraak van het openbare groen leidt tot waardevermindering, kapitaalvernietiging, en gaat bovendien ten koste van de kwaliteit van leven, wonen en werken. De argumenten lijken voor de hand te liggen: gezonde leefomgeving, betere schoolresultaten, leefbare buurten, betere prijzen voor woningen en bedrijfsgebouwen – het zijn allemaal bewezen positieve effecten van een goed verzorgde Groene Stad. Het gaat erom ze over het voetlicht te brengen.

Beslissers benaderen met argumenten

De Groene Stad is zijn achterban graag van dienst bij het onder de aandacht brengen van uw en onze argumenten bij degenen die de beslissingen nemen over investeren in groen. Omdat niet voor iedereen altijd onmiddellijk duidelijk is hoe de overheid werkt, hoe en wanneer je positieve aandacht kunt krijgen voor een onderwerp, hebben wij voor onze achterban enkele handvatten ter beschikking:

Een overzichtelijke digitale brochure over de gemeentelijke politiek en besluitvorming, die aangeeft op welke momenten u uw ideeën het beste naar voren kunt brengen;

Een algemene brief, bestemd voor bestuurders (B&W, raadsleden, ambtenaren) die u, eventueel aangepast aan de lokale situatie, kunt gebruiken om het belang van groen te onderstrepen;

Een pamflet, zowel digitaal als gedrukt, waarin voor een breder publiek de belangrijkste argumenten voor vergroening van de gemeente worden weergegeven;

De website www.degroenestad.nl brengt tal van artikelen waarin het belang van groen vanuit verschillende invalshoeken wordt onderstreept. Er is sinds kort ook een wetenschappelijk gedeelte waarin u diverse wetenschappelijke onderzoeken naar het belang van groen kunt vinden. Voor uw eigen informatie, maar vooral ook om onder de aandacht van de beslissers in uw gemeente te brengen.

De drempel om bij de lokale politiek uw belangen te behartigen lijkt soms hoog, maar dat valt mee. Wethouders en gemeenteraadsleden beseffen heel goed het belang van contact met deskundige belanghebbenden, zoals u. Zoek daarom voor een onderwerp waarover u daadwerkelijk iets in te brengen heeft contact met een bestuurders van de gemeente waar het om gaat. Zorg dat u, alvorens daadwerkelijk contact te leggen, een heldere boodschap formuleert, waarin de gevolgen ván en de alternatieven vóór het huidige beleid duidelijk zijn aangegeven.

Het pakket is beschikbaar via de secretariaten van VHG, Anthos of LTO. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@degroenestad.nl