Klimaat

Groen in de strijd tegen klimaatproblemen

Op wereldschaal, maar ook dichtbij, gaat de aanwezigheid van groene bomen en planten schade aan de atmosfeer tegen. Klimaatverandering, met extreme hitte, droogte, afgewisseld door overmatige neerslag, stelt eisen aan de stedelijke omgeving. Zo kan groen in de stad een welkome verkoeling bieden bij warmte overlast tijdens een hittegolf.

Een beplante bodem heeft bij extreme neerslag een beter waterbergend vermogen dan asfalt en beton. Zo is wel gesuggereerd dat gemeenten wateroverlast zouden kunnen bestrijden door ‘wadi’s’ aan te leggen. Dat zijn beplante gebieden, onder het maaiveld, die tijdelijk kunnen onderlopen tijdens extreme regenval, zodat de riolen niet worden overbelast. Maar ook het meer gebruikelijk openbaar groen, parken en plantsoenen, helpt mee het stedelijke klimaat gezond te houden.

Particulieren spelen hun eigen rol bij het tegengaan van klimaatproblemen, door middel van hun eigen voor- en achtertuin. Maar ook wie geen tuin heeft kan meehelpen de omgeving groen te houden, met ‘groene daken’, of (gevel)tuintjes waarvan de bodem niet bedekt is. Sommige gemeenten stimuleren dergelijke initiatieven met subsidies.