Economie

Groen houdt de stedelijke economie gezond

Voor bestuurders die zich afvragen of de opbrengst van een investering in stedelijke natuur opweegt tegen de onvermijdelijk te maken kosten, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rekenmodel ontwikkeld. TEEB-Stad is een analyse instrument, gebaseerd op de werkwijze bij een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Zo wordt het effect van maatregelen zoals extra bomen of groene daken op de gezondheid, energiebesparing of waterberging, direct inzichtelijk gemaakt.

Met behulp van TEEB-Stad kan men (uiteraard naast de economische gevolgen voor het groene bedrijfsleven) baten wegen die samenhangen met een verbeterd vestigings- en woonklimaat. Groene bedrijven en kantoren bieden immers een prettiger werkomgeving, wat leidt tot een positieve werkhouding en hogere productiviteit. Goed onderhouden groen leidt tot een hogere waarde van woningen. Het gemeten verschil ligt, bij anderszins vergelijkbare woningen, tussen de 4 en 30%.