Waarom wij natuur nodig hebben: Factsheet Natuur & Gezondheid, Agnes van den Berg (2010)

Iedereen heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In Nederland zijn er veel basisvoorzieningen om dit recht te waarborgen. Door ontwikkelingen, zoals de steeds ongezondere leefgewoonten van veel mensen, komt de gezondheid van met name kinderen en mensen in meer kwetsbare groepen onder druk te staan.

In deze factsheet toont Agnes van den Berg aan waarom wij natuur nodig hebben om goed te functioneren. Zo kan er een verband worden gelegd tussen de afnemende gezondheid en de toenemende verwijdering van mensen van de natuur. Deze factsheet geeft een overzicht van de meest opmerkelijke en recente resultaten van onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid bij volwassenen en kinderen. Het gaat om drie domeinen: (1) lichamelijke activiteit en overgewicht, (2) ontspanning en herstel van stress en (3) de lichamelijke en psychische gezondheid.