Vitamin G: Green environments – Healthy environments, Jolanda Maas (2009)

#groen en gezondheid #groene omgeving

Het onderzoek ‘Natuurlijke omgevingen-Gezonde omgevingen’ van J. Maas toont aan dat de aanwezigheid van groen in de woonomgeving positief samenhangt met zowel de zelfgerapporteerde gezondheid als met het soort klachten die huisartsen registreren. Zo hebben mensen die in een groene omgeving wonen minder last van depressie of suikerziekte. Kinderen met veel groen dichtbij huis komen minder vaak bij de huisarts dan kinderen uit een minder groene omgeving.

Het onderzoek vond een positieve relatie tussen de hoeveelheid groen en de ervaren fysieke en geestelijke gezondheid van bewoners, zowel in stedelijke gebieden als in plattelandsgebieden. De relatie is sterker voor mensen met een lage sociaaleconomische status, jongeren en ouderen. Het type groen blijkt niet veel uit te maken; zowel natuurlijk, agrarisch groen als stedelijk groen, zijn positief gerelateerd aan ervaren gezondheid. Ook is er gekeken naar de relatie tussen groen en de prevalentie van specifieke ziekten. Hieruit blijkt dat mensen met meer groen in hun woonomgeving minder vaak bij de huisarts komen met ziektes zoals bijvoorbeeld diabetes, coronaire hartziekten, depressie en angststoornissen.