Van buiten word je beter: een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid, A. van den Berg en M. van den Berg (2001)

#gezondheid #leefomgeving #natuur #werkomgeving

De natuur kan de gezondheid positief beïnvloeden. Gezien het grote maatschappelijke belang van zowel natuur als gezondheid zou je denken dat deze relatie een prominente rol speelt in het beleid. Dat is echter niet zo. Er is niet eens een integraal overzicht van alle aspecten van de relatie tussen natuur en gezondheid. Maar dat gaat veranderen. Dit essay is een eerste stap op weg naar een samenhangende visie op de relatie natuur/gezondheid. Daarbij worden kennishiaten in kaart gebracht die ingevuld moeten worden alvorens we een leef- en werkomgeving kunnen ontwerpen die de herstellende werking van de natuur maximaal benut.

Van buiten word je beter.