UCAM: wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad, Wageningen Ur (2014)

#groen en de stad #hittestress #klimaatverandering #stad #wijken

Steden lopen nog niet zo warm voor het nemen van maatregelen tegen hitte in de stad. Er is een groot contrast tussen het gevoel van urgentie bij stakeholders in de ruimtelijke planvorming en de wetenschappelijke kennis die daarover beschikbaar is. Het hitteprobleem lijkt evident maar wordt nog niet als urgent ervaren. Daaraan ligt ten grondslag dat nog niet goed is vastgesteld wanneer een situatie problematisch is, dus wanneer maatregelen nodig zouden zijn. De stelling van de auteurs van dit rapport is dan ook dat klimaatadaptatie ten aanzien van hitte in de stad moet worden gevoerd op basis van wat zij acceptabel vinden en wat niet. De door Witteveen+Bos, Wageningen Universiteit en KNMI ontwikkelde UCAM-methode (Urban Climate Assessment & Management) biedt een handvat voor de beoordeling en kwantificering van hitte in de stad.

Lees hier het het eindrapport van UCAM