Trees pay us back, USDA Forest Service (2005)

#bomen #economische waarde #gezondheid #USDA Forest Service

Bomen leveren ruimschoots meer op dan dat ze gedurende hun leven kosten, plantkosten meegerekend. De baten, zoals energiereductie, waterberging, schone lucht en hogere onroerend goed opbrengsten, zijn gemiddeld drie keer hoger dan de kosten. Uit deze infographic van de USDA Forest Service blijkt dat de grootste baten van bomen liggen op het vlak van energiereductie en onroerend goed prijzen.

Trees pay us back.