The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence, A.C.K. Lee en R. Maheswaran (2011)

#gezondheid #gezondheidsvoordelen #gezondheidswinst #groen #groene steden

Er is bewijs voor het verband tussen de lichamelijke, geestelijke gezondheid en welzijn, en stedelijk groen. Omgevingsfactoren zoals de kwaliteit en toegankelijkheid van groen beïnvloeden het gebruik van groen voor recreatie. Gebruikersfactoren, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en de perceptie van veiligheid, zijn daarbij ook van belang.

The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence.