Stadsbomen worden ouder dan gedacht

#bomen #boombeheer #de groene stad

Uit recent onderzoek van de studenten Harmen Bergmans en Ruud Linders van de opleiding tuin- en landschapsinrichting van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is gebleken dat bomen in de gemeente Utrecht ouder kunnen worden dan werd gedacht. Op verzoek van de gemeente Utrecht is onderzoek gedaan naar de levensverwachting van bomen, zodat er meer grip verkregen wordt op het bomenbestand.

Bomen, de groene stad, boombeheer