Speel natuur in de stad, hoe maak je dat? Josine van den Bogaard Sigrun Lobst Margit Schuster Lenneke Vaandrager Suzanne Borgharts Mariette Custers Dorit Haubenhofer Jennie Odink (2009)

#groen spelen #Groene speelplekken #Kinderen en natuur

In deze studie wordt de kennis van Wageningen Universiteit en Researchcentrum verbonden met de inzichten van de GGD Rotterdam-Rijnmond en wordt dit gecombineerd met de praktijk vanuit Natuurspeeltuin de Speeldernis. Het resultaat is een bijdrage om alle krachten meer in balans te brengen; om groene, natuurlijke speelplaatsen in de stad meer vanzelfsprekend te laten worden.

De studie geeft een terminologie voor speelnatuur en stelt criteria waaraan speelnatuur zou moeten voldoen. De toetsing van praktijkvoorbeelden daaraan laat zien dat de criteria werken. Ze leveren waardevolle informatie op, en handvatten voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe ‘landschaps’ structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.