Size and sex-dependent shrinkage of Dutch bees during one-and-a-half centuries of land-use change. Mikail O. Oliveira, Breno M. Freitas, Jeroen Scheper, David Kleijn, PLOS-One.

#bijen #biodiversiteit #onderzoek

Bij hun onderzoek naar de oorzaken van het afnemen van de bijenpopulaties is een internationale groep onderzoekers, waaronder Jeroen Scheper en David Kleijn van Wageningen University, tot een verrassende ontdekking gekomen. De vrouwtjes van grote bijensoorten zoals de aardhommel zijn gedurende de afgelopen eeuw in Nederland significant kleiner geworden. De oorzaak lijkt te zitten in de wijze waarop bijen voor hun nageslacht zorgen.

Naar de exacte oorzaak van de krimp van de grotere bijen, en de reden waarom dit alleen de vrouwtjes betreft, kunnen de onderzoekers alleen gissen. Maar het grote verschil in krimp tussen de beide sexen van de grote bijensoorten zal zeker verband houden met het voedselaanbod. David Kleijn: “Bekend is dat de vrouwtjes van de diverse bijensoorten de grootste behoefte hebben aan stuifmeel en nectar omdat zij ook de voedselvoorraden voor de bijenlarven aanleggen. Mannen houden zich daarmee niet bezig en hoeven dus alleen zichzelf te onderhouden. De verschillen in krimp lijken dus teruggevoerd te kunnen worden tot verschillen in de wijze waarop vrouwtjes en mannetjes voor hun nageslacht zorgen.”

Lees het volledige onderzoek hier