Onderzoek naar de inzet van cliënten uit de zorg in het groen bij gemeenten, A. Oosterbaan, H. van Blitterswijk, C.M. Niemeijer (2006)

#beheer #gemeenten #groen #groene zorg #kostenbesparing #zorg

In vervolg op een inventariserend onderzoek naar de inzet van cliënten uit de zorg bij bos- natuur- en landschap beheerorganisaties is in 2006 eenzelfde soort onderzoek uitgevoerd bij gemeenten. Hiervoor zijn 300 gemeenten schriftelijk benaderd met een vragenlijst. Bij ongeveer de helft van de gemeenten worden mensen met gezondheids- of andere problemen ingezet bij werkzaamheden in natuur en landschap. Bij de meeste gemeenten gaat het om 1-10 personen gemiddeld per jaar. Een deel van de gemeenten geeft hogere aantallen aan 30-100. Op basis van deze aantallen zou het in totaal om ca. 3000 mensen per jaar gaan. De belangrijkste groepen zijn: psychiatrische patiënten/ cliënten en (ex-)verslaafden en – gedetineerden. Ze voeren voornamelijk werkzaamheden uit in het groen zoals zagen, opsnoeien, knotten, afval ruimen en vegen. Voor de gemeenten zijn sociale bewogenheid en kostenbesparing de belangrijkste overwegingen.

Onderzoek naar de inzet van cliënten uit de zorg in het groen bij gemeenten