Natural environments – Healthy environments? De Vries, Verheij & Groenewegen (2003)

Zijn mensen in groenere gebieden gezonder dan mensen in minder groene gebieden? Deze hypothese werd in dit onderzoek empirisch getoetst door de Nederlandse data te combineren met de zelf-gerapporteerde gezondheid van meer dan 10 000 mensen. Wonen in een groene omgeving wordt in het onderzoek positief gerelateerd aan alle beschikbare indicatoren voor gezondheid. De implicaties die deze kennis heeft op beleid en ruimtelijke ordening worden in het onderzoek ook kort besproken.

Natural environments – Healthy environments?