Morbidity is related to a green living environment, Jolanda Maas et al. (2009)

In deze wetenschappelijke publicatie van hoofdauteur Jolanda Maas (afdeling sociale geneeskunde, VU Medisch Centrum) wordt het verband aangetoond tussen een groene woonomgeving binnen een straal van 1000 meter rond de woning en het aantal keer dat mensen op huisartsbezoek kwamen met betrekking tot 24 ziekten. Bij 15 van 24 onderzochte ziekten was bij meer groen de prevalentie significant lager. Voor depressie geldt dat bij een gemiddelde prevalentie 1% meer groen leidt tot 1 depressie patiënt minder per 10.000 inwoners.

Morbidity is related to a green living environment