Meer groen in de stad (lopend project), Alterra

In veel stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Groen in de stad is echter belangrijk. Alterra wil twee bijeenkomsten met gemeenten organiseren met als doel te komen tot oplossingen voor het probleem van de verstening.

Doel van dit project is om onderling kennis uit te wisselen over het behoud en uitbreiding van groen in stad en dorp. Hoe zorg je ervoor dat groen niet verloren gaat. Hoe zorg je ervoor dat het groen zo is ingericht en wordt beheerd dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk en de verschillende functies van groen. Hoe doe je dit voor openbaar groen en bij groen van particulieren en bedrijven? Wat zijn de ervaringen in de verschillende gemeenten, wat zijn de goede voorbeelden, welke kansen worden nog onvoldoende benut.

Alterra isĀ op zoek naar gemeenten die actief willen deelnemen aan de bijeenkomsten die in het kader van het project worden georganiseerd.

Meer groen in de stad