Lessen uit 25 jaar stadsecologie, Ans Hendrikse, Johan Vos (2016)

#onderzoek #stadsecologie

Ans Hendrikse en Johan Vos, twee oud-stadsecologen, rondden onlangs een uitgebreid onderzoek af aan de Wageningen UR naar 25 jaar stadsecologie. De onderzoekers stelden zichzelf de vraag of 25 jaar werken aan stadsecologie de maatschappij verder heeft geholpen en of de nieuwe ontwikkelingen nog bij het gedachtegoed van de ecologische stad passen.

Een eenduidig antwoord op deze vragen is niet te geven. Daarom leest u in bijgevoegd artikel van vakblad Groen meer over de reis langs 25 jaar onderzoek naar ecologie in de stad. 18 gemeenten zijn onderzocht en 24 experts geïnterviewd om meer inzichten te bieden in de relatie tussen ecologie en de stad.

Het hele onderzoek is hier te vinden