Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen, A. van den Berg (2007)

#adhd #gezondheid #jeugd #kinderen #natuur #obesitas

In dit advies (in opdracht van Alterra Wageningen) wordt het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van contact met de natuur voor kinderen kritisch onder de loep genomen. Het doel hiervan is in de eerste plaats om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en kwaliteit van de wetenschappelijke onderbouwing voor een relatie tussen natuur en gezondheid bij kinderen. Een tweede doel is het identificeren van kansrijke richtingen voor vervolgonderzoek en de ontwikkeling van praktijkgerichte initiatieven.

Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen.