Inzicht in de jeugd als doelgroep voor natuur (2008), Angela Weghorst

#groen doet goed #Jongeren en groen #natuur

Het rapport ‘inzicht in jeugd als doelgroep van natuur’ van onderzoeksbureau iPm Kidwise geeft inzicht in kennis, houding en gedrag van jongeren ten opzichte van de natuur. Wat hebben hedendaagse jongeren met natuur? Meer dan vaak wordt aangenomen, zo blijkt. Jongeren hebben een sterke band met de natuur, zijn regelmatig buiten te vinden en blijken natuur als rustgevend te ervaren. onderwijs, overheid en bedrijfsleven zijn volgens iPm Kidwise aan zet om deze gegevens door gericht beleid te verzilveren.

“Kinderen en jongeren hebben duidelijke ideeën over wat natuur is. Deze ideeën blijken even sterk gebaseerd op hun eigen directe natuurervaringen als op indirecte natuurervaringen, zoals beelden die ze kennen via tv en internet”. Als gevolg hiervan hebben kinderen en jongeren een divers beeld van de natuur. In dit beeld gaan de bomen, planten en dieren die jongeren van dichtbij kennen hand in hand met exotische dieren, zoals haaien, slangen en beren en meer abstracte zaken, zoals CO2-uitstoot.

Lees het hele onderzoek hier