Hoe duurzaam is NME? Een explorerend kwantitatief onderzoek naar langetermijneffecten van Natuur- en Milieueducatie op basisscholen (2006) W. Smit P. Jansen C.S.A. van Koppen M. Bulten M.L.C. Damen C. Custers

#baten van groen #Groen en kinderen #NME

‘Hoe duurzaam is NME’ van W. Smit et al14, constateert een significant positief verband tussen NME op school en kennis over natuur en milieu. Maar de verbondenheid met natuur werkt nog sterker op de bereidheid op lange termijn om actief natuur en milieu te beschermen.

Natuur heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Opmerkelijk is dat het omgekeerde eveneens geldt. Op jonge leeftijd opgedane natuurcontacten blijken ook betekenisvol te zijn voor de kwaliteit van natuur en milieu op langere termijn.

Leerlingen van scholen met een goed NME-aanbod, blijken op latere leeftijd meer kennis over natuur en milieu te hebben dan leeftijdgenoten die op dit gebied minder onderwijs hebben gekregen. Dit uit zich vooral in houding en gedrag. Kinderen die verbonden zijn met natuur, zijn meer bereid om actie te ondernemen ten behoeve van natuur. Dit effect is vijftien jaar na het verlaten van school nog steeds aantoonbaar.

Lees hier het hele onderzoek